January
      1  2 
 3  4  5  6  7  8  9 
 10  11  12  13  14  15  16 
 17  18  19  20  21  22  23 
 24  25  26  27  28  29  30 
 31 

The Schooler family calendar

February 2021

SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday
1  2  
Groundhog Day
3  4  5  6  

 

7  8  9  10  11  12  
Lincoln's birthday
13  

 

14  
Valentine's Day
15  
President's Day
16  17  18  19  20  

 

21  22  
Washington's birthday
23  24  25  26  27  

 

28